LOVAČKI BON-TON

0
604

JagdIznedrena su i pravila pristojnog ponašanja lovaca (KODEKS LOVACA, BON TON, … ). Ta pravila su širom sveta slična, a neka su potpuno ista. U svim tim pravilima dat je poseban značaj i bezbednosti u lovu.

 Evo kako glase: „Kada si pozvan u lov prva ti je dužnost, da odmah odgovoriš dali ćeš doći. Prihvatiš li poziv, tada moraš bezuslovno biti u određeno vreme na zakazanom mestu. Neučtivo je i nepristojno od tebe, da svi ostali pozvani tebe čekaju.
U lov ne smeš nikada doći neispavan ili možda čak i pijan.
Ne zaboravi u lov poneti dovoljno metaka, jer je ružan običaj metke pozajmljivati, a osim toga dovodiš u nezgodu i lovca od kojeg si metke pozajmio, jer i on može u toku lova ostati bez njih.
Ne nosi napunjenu pušku u kola, auto ili voz, jer se nesreća lako dogodi.
Pre odmora ili zajedničkog jela i nakon lova obavezno isprazni (prelomi) pušku.
To učini i posle svakog prigona, kada napuštaš zasedu.
Kada puniš ili prazniš pušku, okreni je u stranu i cevi okreni prema zemlji ili uvis. Nikada ne puni ili prazni pušku tako, da cevi stoje vodoravno, pa ni u onom slučaju, kada nema nikoga pored tebe.
Pušku bila puna ili prazna nosi tako, da su cevi uvek okrenute uvis.
Kod grupnog lova na zasedi ili kod pretraživanja nosi uvek pušku tako, da su cevi okrenute uvis. Nikada ne nosi pušku vodoravno, jer se puška lako opruži (aktivira) i nesreća dogodi.
Nikada, pa ni u šali, niti sa praznom puškom, ne nišani u ljude. Drži uvek na pameti poslovicu, da u praznoj pušci leži đavo, a u punoj dva.
Kada si sam u lovu ili kod kuće, barataj puškom tako, kao da oko tebe stoje ljudi. Tako će ti oprezno baratanje puškom preći u naviku, pa nikad nećeš doći u priliku, da u grupnom lovu napraviš grešku.
Prilikom polaska na zasedu ili prilikom postavljanja hajkača ili na zasedi ne govori glasno, ne viči, ne smej se naglas, ne pevaj, kašalj po mogućnosti suzdrži, jer time plašiš divljač.
Nikada nemoj glasno ili prevelikom mimikom upozoravati susednog lovca na divljač, koja ide ka njemu. Ako je on dobar i oprezan lovac opaziće je i sam.
Nikada, pa ni za par koraka ne ostavljaj mesto (stajanku, štand, čeku, …), koje ti je dodeljeno dok ne dobiješ znak da sa svog mesta pođeš.
Kada ti je dodeljeno mesto (stajanka, štand, čeka, …) onda dobro pogledaj i zapamti mesto gde stoje susedni lovci, da ne bi kod pucanja njih pogodio.
Na svom mestu moraš što mirnije i što tiše stajati, a to mora činiti i tvoj pas.
Ako je lov u šumi, a lovci su postavljeni na prosekama i putevima, tada se kod lova na divljač u trku postavi uz ivicu proseke ili puta, koja leži uz predeo odakle divljač dolazi. Isto se tako postavi i kod lova na šljuke, jer šljuka zna vrlo nisko da leti. Ako je lov na ostale ptice, tada se postavi na suprotnu ivicu (stranu) proseke ili puta. Na otvorenom polju postavi se tako, da stojiš u ravni sa ostalim lovcima.
Nikada ne pucaj na divljač, koja leti ili ide ka susednom lovcu, pa ni kada je možeš i ti odstreliti.
Nikada ne ostavljaj svoje mesto i ne trči za divljači, koju si ranio. Ako je smrtno ranjena naći će je posle psi ili pogoniči, a ako je lako ranjena i onako je nećeš uhvatiti.
Udaljiš li se sa svoga mesta lako možeš biti upucan od svog prvog suseda, koje ne može paziti kuda ti trčiš ili te uopšte ne vidi.
Kod lova „pogonom“ drži se pravca, te ne istrčavaj pred lovce i pogoniče, ali i ne zaostaj za njima.
Kod „kružnog lova“ ne pucaj u krug, kada se suzio toliko, da bi mogao suprotnog lovca ili pogoniča hicem pogoditi, a posle datog znaka pucaj samo na divljač, koja iz kruga izađe.
Nikada ne pucaj na divljač predaleko, tj. ako nisi siguran da će je hitac pogoditi. Ako predaleko pucaš samo ćeš divljač ranjavati i ona će daleko jadno uginuti.
Kada pucaš kuglom moraš biti siguran, da u pravcu u kom pucaš nema ljudi ili domaćih životinja.
Ako su lovci na proseci ili ravnom putu blizu jedan drugome, onda pucaj samo na divljač, koja ti prolazi sa leve strane.
Ako si pucao na istu divlja sa još jednim lovcem, tada ne tvrdi da si je baš ti odstrelio. Odluku o odstrelu donosi organizator lova (lovnik) na temelju iskaza očevidaca i po ranama, koju je divljač dobila. Divljač koja beži obično pada na onu stranu na koju je ranjena.
U grupni lov ne vodi svog psa, ako za to nemaš naročitu dozvolu.
U grupnom lovu ne puštaj svog psa da trči za ranjenom divljači u toku trajanja lova, jer tada i on može dobiti koji hitac.
Ako ti pas nije dobro uvežban, tada ga radije ne vodi u grupne lovove, jer će on samo praviti zbrku među ostalim psima i kvariti lov.
Tuđeg psa nikada nemoj zvati, da ti aportira odstreljenu divljač i nemoj da naređuješ tuđem psu. Ne hrani tuđeg psa, jer to može biti neugodno njegovom vlasniku. Ako nešto trebaš od psa, zamoli njegovog vlasnika, da on psu kaže šta treba učiniti.
Svog psa nemoj u lovu, naročito ne u grupnom lovu tući, vikati na njega i slično, jer to neprijatno deluje na druge lovce.
Prilikom odmora i jela sveži svog psa negde postrani i ne dozvoli, da se šeta između lovaca, ili čak možda i između jela, koje je na zemlji prostrto.
Pri jelu ne zaboravljaj na svoga psa. Daj mu dosta i dobrog jela, a naročito se brini da za toplih dana ima dosta vode za piti. U tu svrhu moraš poneti od kuće vodu i manju posudu u koju će psu natočiti vodu.
U veliki grupni lov ne vodi lovca početnika, jer taj još ima „lovačku groznicu“, uglavnom je nevešt u gađanju i ne poznaje još dobro lovačke običaje i zbog svega toga lako se može dogoditi nesreća. Lovac početnik mora se najpre uvežbavati u društvu sa iskusnim lovcem, koji će ga u svemu podučiti.
Grupnim lovom rukovodi organizator lova (lovnik, upravnik, lovovođa). Njegovim se naredbama moraš bezrezervno pokoravati, makar i mislio, da bi drugačija postupanja bila bolja.
Ako si sam (uz pratioca) u lovu ili sa još ponekim lovcem onda nikada ne napuštaj divljač, koju si ranio. Traži je, dok je ne nađeš, jer si tako napravio pravi lovački uspeh, prekratio si muke jednoj, a od smrti spasio drugu divljač, koju bi odstrelio da ranjenu nisi pronašao.
Ne zaboravi nikada, da u lov ideš da loviš, a ne da „ubiješ“ što više divljači.
Ne zaboravi nikada, da je lovački pas tvoj drug i prijatelj i sa njim postupaj, kao sa najboljim prijateljem“.

Pripremio: Dipl.Inž Živko Radosavljević

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here