Uz predlog izmena i dopuna Zakona o divljači i lovstvu KLOPKE, DA ILI NE

0
435

 

P1011546Primena klopke za predatore može biti  važno sredstvo u okviru gazdovanja u lovištima sa sitne divljači i u zaštiti prirode. To su sredstva i način koji odgovaraju izazovu XXI veka.te delotvorno, selektivno i poštedno regulišu premnožene vrste predatora, U lovištima sa pretežno sitne divljači ovo garantuje veću održivu iskorišćenost divljači, i u slučaju priliva većih sredstava omogućuje veće izvore za održavanje životnog prostora za divljači za održavanje biološkog diverziteta.

Osnovni zahtev je da uz tačno određena pravila, samo obučene osobe mogu upotrebljavati klopke. Sa time se mogu izbeći nezgode, hvatanje neciljnih vrsti i da hvatanjem ciljnih vrsta predatora ista ne trpi istrebljenje ispod internacionalnih normi.

Treba konstatovati da nema sto postotno selektivnih i poštednih klopki.

Kod klopki koje živo hvataju ciljne predatore selektivnost je zagarantovano, jer kod hvatanje neciljnih predatora ovi mogu biti pušteni na slobodu. Kod klopki koji ubijaju mnogo je važnija selektivjnost, jer životinju koja aktivira klopku više je ne možemo osloboditi. S toga kod ovih klopki selektivnost garantuju, sam mehanizam delovanja klopki, način razmeštanja i postavljanja istih.

Postoji sporazum između EU. Kanade i Ruske Federacije o propisima za upotrebu selektivnih klopki. U okviru tog sporazuma više Evropskih zemalja koriste klopke u gazdovanju  predatorima u svojim lovištima pretežno sitne divljači i to sa izuzetno dobrim rezultatima.

Pošto država daje lovišta na gazdovanje udruženjima, ne samo za lov, stoga u okviru gazdovanja lovištem metodu upotrebe selektivnih poštednih klopki smatram dovoljno ekonomičnim  i svrsishodnim  za održavanje biološkog diverziteta, i postoji potreba da ih uvrstimo u paletu ekonomskih načina gazdovanja predatorima a višak  preostalih raspoloživih  sredstva da skoncentrišemo na poboljšanje ekoloških uslova u lovištima.

Momentalno narušeni odnos predatora i plemenite divljači u lovištima Vojvodine ovo čini još aktuelnijim .

 

Dr Zoltan Namestovski

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here